DALEKOSIĘŻNI w Tarnowie, zapraszamy!

Zapraszamy do Tarnowa, będziemy gościć tutaj po raz pierwszy. Goście festwialu Dalekosięzni wchodzą w ramach karnetu na nasz koncert bez biletu. Osoby z zewnątrz muszą zakupić bilet w cenie ... tylko 5 zł ;-)

https://bilety.csm.tarnow.pl/Imprezy/SeatsOrder.aspx

Komentarze