Archiwum, Sierpień 2015

żegnamy wakacje w Świeciu nad Wisłą, zapraszamy - my gramy o 22 :00, po Dominice i Andrzeju