Zaparzanie herbaty

sł. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojtek Szymański
Kto zawsze jest spakowany			C CG CF C
Gotów do drogi
Kto jest czarnym turystą

Kto nie wie ile
Mu zostało
Księżyców znikających w dali

Kto jest przez Hades
Specjalnie umiłowany
Tego cieszą rzeczy najprostsze

Słoneczniki ścięte				G F
Z których światło uchodzi			C
Jesień igrająca z ogniem			G F C
Zaparzanie						G F
Skośnookiej herbaty				C
Miłe z nią rozmowy				a G F C G C

CF - 10023x
CG - 31023x