Dom

sł. T. Borkowski, muz. W. Szymański
Odpłyniemy - nie będzie nas obchodził świat				D2 Dcis
Nie odbierze skrzydeł nam							D_C H7
Odejdziemy tam gdzie nikt nie będzie mógł nas znać		e e7 A9 A4
- hen w dal									D2
Smutek niech zostanie sam							D_H A9

Ukryjemy bicie serca w ciszy prostych słów
Sama śmierć trop zgubi w nich
Żyć będziemy gdzieś gdzie nic nam nie przeszkodzi żyć
- we śnie
Nawet zimy krótkie dni

	I zbudujemy dom					G D
	a w nim będziemy pleść marzeń nić		G D
	Przez okno puszczać ją na wiatr			G D
	Chwytać szczęście					A A4
	nałapiemy szczęścia pełną garść			a7

	Wystarczy tyle żeby trwać				e A9
	By po prostu być						D D2

Odnajdziemy zgubiony wspólnych nocy sens
Aż po świt co zaprze dech
Odszukamy - otrząśniemy z kurzu oczu blask
- ten sam
Będzie stać nas znów na śmiech

Przetrzymamy obcych spojrzeń lodowaty deszcz
Sami ogrzejemy się
I przetrwamy - a gdy nam zabraknie kiedyś sił
by śnić
Rozpłyniemy się we mgle

	Zbudujemy dom
	a w nim będziemy pleść marzeń nić
	Przez okno puszczać ją na wiatr
	Chwytać szczęście
	nałapiemy szczęścia pełną garść

	Wystarczy tyle żeby trwać
	By po prostu być

D2 - 032000
Dcis - 002040
D_C - 002030
H7 - 002120
D_H - 230020