Przed drogą

sł. K. Węgrzyn, muz. B. Zalewski
A my już teraz jak srebrne świerki			d C
Na które opadł chłodny kurz jesieni			d D
Jeszcze promienni niezagasłą wiarą			B d
A le już pełni mroków i cieni				B F C

Jeszcze nam w oczach płoną jasne gwiazdy
Lecz czasu pająk już je mota w sieci
Chociaż nam żebra serca ptak obija
To już jak dawniej wysoko nie wzleci

Bo już wysmukli smukłością jesieni			B F
Jak stare srebra mroczniejemy w bruzdach		d C
Gdy kare konie gotowe do drogi				B d
Anioł wstrzymuje w niecierpliwych uzdach		F C

/solo/

Bo już wysmukli smukłością jesieni			d a
Jak stare srebra mroczniejemy w bruzdach		B C
Gdy kare konie gotowe do drogi				d a
Anioł wstrzymuje 						C

Bo już wysmukli smukłością jesieni			d a
Jak stare srebra mroczniejemy w bruzdach		B C
Gdy kare konie gotowe do drogi				d a
Anioł wstrzymuje 						F

B C d
F C
B C d

Zobacz wideo: