W pół uśmiechu

sł. Dominika Zembrzuska, muz. Wojtek Szymański
ta da dam...						A D E A D E fis cis D A D E A |x2

W pół uśmiechu						A
Pół prawdy tylko						D A
Nie mogę jej znaleźć, zapomnieć o grzechu	h cis D A
Ucieszyć się chwilą					D E /A D E/

W pół uśmiechu, pół prawdy tylko		E A
Ta da dam.

W pół słowie						A
Pół pewności tylko					D A
Brak rozmowy w rozmowie				h E cis fis
To tylko pół pewności w pół słowie		D E A

Ta da dam...

Pół Boga							A
W pół wierze						D A
W pół szczerości pół słówek			h cis
Pół człowieka w pół świetle				D A
Ja nie chce połówek					D E fis E D
Ja nie chce połówek					D E fis E D
Ja nie chcę już więcej połówek			D E fis E D A

Ta da dam...						A D E |x2
								fis cis D A D E A |x2
								D A |x3