Zielony dom

sł. i muz. Wojtek Szymański
Kapodaster III próg

Oddycham znowu zielonym lasem				A4 A4G A4F E4
Zagubionej ścieżki odnajduję ślad				A4 A4G A4F E4
Rzeka roztańczona wśród łąk się wije			g7 A7
Drzewa kołysze delikatny wiatr				d7 E4 E7 

Oddycham znowu zielonym lasem 
Pośród drzew odbiciem lasu staje się 
Do kory dębu tulę zmęczone serce
Z zielonej księgi czytam mowę drzew...

Oddycham znowu zielonym lasem
Ptaki dzwonią radośnie donośnym głosem
I znów zaczynam u czystego źródła 
Czytać i śpiewać swoją pieśń...

Oddycham znowu zielonym lasem
Gdzie zielonooki mieszka sobie Bóg
I strzeże czujnie mojej mowy
Bym drogi nie zagubił już...

Ref. 
	Więc leśny domie – znowu jestem z tobą		A4 A4G A4F E4
	Więc leśny domie – znowu jestem tu			A4 A4G A4F E4
	Więc leśny domie – wróciłem do ciebie			A4 A4G A4F E4
	I wierzę znów, i wierzę znów					F G A